Eğitim

340 bin öğrenciye özel okul teşviği

Yeni eğitim öğretim yılında, hususi okullarda tahsil görecek 340 bin öğrenciye teşvik verilecek.

Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında örgün eğitim veren hususi ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği uygulanabilecek.

İlgili hüküm kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden, hususi mektep öncesi eğitim kurumlarında eğitim alanlar da 48-66 aylık olmak şartıyla en çok bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her sınıf için belirlenen asgari talebe sayısının üzerinde ve her halükarda sınıf başına belirlenen azami talebe sayısını geçmemek üzere verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek yekün talebe sayısı her sene Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca belirlenecek.

Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin talebe sayısı, desteklenen talebe ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütlerin ayrı ayrı veya beraber dikkate alınmasıyla verilecek.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananlar, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili yasa maddesine göre hesaplanacak rötar zammıyla bir ay içinde ödenmesi istenecek.

Süresinde ödenmemesi halinde ise bu tutarlar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kuruluş açma izinleri iptal edilecek.

Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin denetim ve denetimi ile bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin öbür usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlendi.

Her talebe için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda tahsil görecek bir öğrencinin mektep öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, önceki yılın verileri esas alınarak tespit edildi.

Destek tutarları

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 60 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680 lira, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira ve esas lisedeki 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680 lira destek verilecek. 75 bin öğrenci, bu sene ilk kez eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de iç olmak üzere 340 bin öğrenciye destek verilecek.

Destek Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek mektep kademe ve türleri, talebe sayısı, talebe ve mektep seçilmesine ilişkin ölçütlerle öbür ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay ıslak grubundakiler, eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek.

İllerde mektep türlerine göre ayrılan talebe kontenjanından az talep gelmesi durumunda, Bakanlık abes kalan kontenjanları aynı mektep türünden talebin çok olduğu illerde kullanabilecek. AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.